DE
 
Zuluftventil ZV mit seperater Kaltrauchsperre / Abluftventil AV-KRS-M
Ausschreibungstext AV-KRS-M Word (30 KB)
Ausschreibungstext AV-KRS-M PDF (36 KB)
Ausschreibungstext ZV PDF (30 KB)
Ausschreibungstext ZV Word (33 KB)
Ausschreibungstext AV Word (30 KB)
Ausschreibungstext AV PDF (33 KB)
TÜV Gutachten PDF (655 KB)
Druckverluste PDF (210 KB)
Bartholomäus GmbH
Bachstraße 10
D-89607 Emerkingen
Telefon: +49 (0) 7393 / 9519-0
Telefax: +49 (0) 7393 / 9519-40
e-mail: info@geba-emerkingen.de